nag panchami नाग पंचमी

nag panchami

nag panchami नाग पंचमी सणाचे महत्व nag panchami  नाग पंचमी सणाचे महत्व भारतातील बहुतांश लोकसंख्या अजूनही त्यांच्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. आपल्या ठिकाणी झाडे-वनस्पतींची पूजा करण्याची प्रथाही प्राचीन काळापासून चालत आलेली आहे. यामुळे आजही प्रत्येक घरात तुळशीच्या रोपाची पूजा केली जाते. ‘वनोत्सव’ सारखे सण ही आपल्या संस्कृतीची ओळख आहे.   नागपंचमी सण हा कृषी संरक्षण … Read more